Amics Ciències Naturals

Amics Matemàtiques

Any darwin 2009

A. I. de la Química 2011

LLEI DE GASOS IDEALS

26 de febrer 2011

Hola de nou a tots!

Aquests enllaços contenen informació sobre la llei de gasos ideals:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llei_dels_gasos_ideals
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~jpccec/gases/index.html


La matèria

Feu els exercicis dels següents enllaços, en alguns heu d'aplicar la Llei de gasos ideals.
http://iesteror.files.wordpress.com/2010/01/problemas-de-estequiometria.pdf
http://www.sagradafamiliamanises.org/files/Estequiometria.pdf

1 comentarios:

arinoe ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.