Amics Ciències Naturals

Amics Matemàtiques

Any darwin 2009

A. I. de la Química 2011

EL CICLE CEL.LULAR

06 d’octubre 2010


Els processos de duplicació del material genètic i el de la divisió cel.lular tenen lloc en un cicle anomenat cicle cel.lular. La divisió cel.lular s'anomena mitosi i la divisió del citoplasma citocinesi.Amb la mitosi s'obtenen dues cèl.lules filles amb la mateixa dotació cromosòmica que la cèl.lula mare. La pateixen les cèl.lules somàtiques.

A continuació us plantejo algunes qüestions perquè trobeu informació i contesteu a través d'un comentari en aquesta mateixa entrada del bloc (no oblideu d'especificar la font bibliogràfica utilitzada).

1) En què consisteix la fase G0 del cicle cel.lular? Quines cèl.lules entren en aquesta fase i en quines condicions?

2) Quina relació hi ha entre el càncer i el cicle cel.lular?

3) Què és la apoptosi? Quina relació té amb el cicle cel.lular?

Ja podeu començar a investigar i deixar els vostres comentaris. Ànims i bona feina!

Marta

13 comentarios:

Laura Desembre ha dit...

L'estat de Go és de repòs i absència de creixement, que difereix de tots els estats que experimenta el cicle cel·lular. L'absència de factors de creixement apropiats porten a les cèl·lules a una espècie de latència en el cicle cel·lular, en el qual el sistema de control no avança a través de G1, ja sigui perquè és incapaç o perquè no ho necessita; a més, si se suprimeixen els nutrients a la cèl·lula, aquesta no podria prosseguir amb el cicle.

6/10/10 8:31 p. m.
Laura Desembre ha dit...

2) Té molta relació, ja que en fer-se el cicle cel·lular, ja sigui mitosi o meiosi, quan en aquest procés es produeix un error o s'involucren en ell cèl·lules mortes o virus, aquelles cèl·lules dolentes fan que les altres també es converteixin en cèl·lules dolentes, les quals es reprodueixen i formen el càncer o tumor.

6/10/10 8:37 p. m.
Laura Desembre ha dit...

3) La apoptosi és una forma de mort cel·lular, que està regulada genèticament.

bibliografia del 1 i el 2: http://editorial.unab.edu.co/revistas/medunab/pdfs/r616_ae_c1.pdf

bibliografia del 3:http://es.wikipedia.org/wiki/Apoptosis

6/10/10 8:42 p. m.
Laura Desembre ha dit...

marta! te tengo que pasar la foto que nos izimos de grupo de bio, aunque la idea de disfrazarnos de mitocondris, cromosomas... no estaba mal jajaja.
adeu :)

6/10/10 8:44 p. m.
Marta Redón ha dit...

Molt bona feina, Laura! A veure si els altres us animeu. Hi ha molta informació relacionada amb aquests temes. Podeu fer noves preguntes si veieu la necessitat de fer-les.

Seguim connectats en aquesta aula virtual!

Marta

7/10/10 8:41 a. m.
Marta Bordes ha dit...

Apoptosi: Procés de mort cel•lular programada controlada genèticament.
És un dels tipus principals de mort cel•lular programada (MCP), i inclou una sèrie d'esdeveniments bioquímics que porten a una morfologia cel•lular característica i a la mort. En termes més específics, es tracta d'una sèrie d'esdeveniments bioquímics que porten a una varietat de canvis morfològics, incloent-hi blebbing, canvis en la membrana cel•lular com ara una pèrdua de la simetria i l'ancoratge, un empetitiment de la cèl•lla, fragmentació del nucli, condensació de la cromatina, i fragmentació de l'ADN cromosòmic.
Per tant podem dir que hi ha una relació entre el cicle cel•lular i la apoptosi.


Aquesta informació l'he extreta de:
http://www.enciclopedia.cat/cgi-bin/CercaGEC3.exe?APP=CERCAPAR&PAG=0001&PAR=apoptosi

http://ca.wikipedia.org/wiki/Apoptosi

18/10/10 9:42 p. m.
Only Adaa ha dit...

Fase G0
En alguns casos , a partir de la fase M la cèl·lula pot entrar en una fase G0 durant la qual experimenta tota una sèrie de transformacions que porten a la diferenciació cel·lular , de manera que la cèl·lula s'especialitza i únicament utilitza una part del seu genoma. En algunes cèl·lules molt especialitzades la diferenciació cel·lular no permet que es tornin a dividir; en altres cèl·lules poden passar de G0 a G1 i dividir-se en ser correctament estimulades.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_cel%C2%B7lular#Fase_G0

18/10/10 10:05 p. m.
Only Adaa ha dit...

C``ancer i cicle cel·lular:
Es creu que molts tumors són el resultat d'una multitud de passos, dels quals una alteració mutagènica no reparada l'ADN podria ser el primer pas. Les alteracions resultants fan que les cèl lules iniciïn un procés de proliferació descontrolada i envaeixin teixits normals. El desenvolupament d'un tumor maligne requereix de moltes transformacions genètiques. L'alteració genètica progressa, reduint cada vegada més la capacitat de resposta de les cèl lules al mecanisme normal regulador del cicle. [8]

Els gens que participen de la carcinogènesi resulten de la transformació dels gens normalment implicats en el control del cicle cel lular, la reparació de danys en l'ADN i l'adherència entre cèl lules veïnes. Perquè la cèl lula es transformi en neoplàsica es requereixen, almenys, 2 mutacions: una en un gen supressor de tumors i una altra en un protooncogén, que doni lloc, llavors, a un oncogèn.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular#Ciclo_celular_y_c.C3.A1ncer

18/10/10 10:08 p. m.
Only Adaa ha dit...

Apoptosi:
L´apoptosi, o mort cel.lular programada, és un procés actiu que mobilitza els recursos cel.lulars amb l´objectiu de mantenir l´homeostasi de l´organisme a expenses del suïcidi de cèl.lules individuals. Diferents estudis han mostrat un increment de l´activiat d´algunes cdk, especialment Cdk1 i Cdk2, en correlació amb la progressió dels primers estadis apoptòtics. En el nostre laboratori l´estudi de l´apoptosi en timòcits, els quals no tenen una activitat cdk significativa degut a l´aturada del cicle cel.lular en G1, demostren que la inducció de l´activitat de Cdk2 després del tractament amb radiació gamma o amb glucocorticoides és necessària per l´inici de l´apoptosi. Mentre cap de les ciclines conegudes sembla ser la proteïna activadora de Cdk2 en apoptosi, en el nostre laboratori hem identificat un nou membre de la família de les ciclines, denominada Ciclina O, capaç d´activar aquesta kinasa in vivo en línies cel.lulars. L´expressió d´aquesta nova ciclina en el timus, i altres teixits, s´indueix ràpidament després del tractament amb radiació gamma i coincideix amb l´aparició de l´apoptosi. Aquests resultats posicionen la Ciclina O com a millor candidat a ser l´activador de Cdk2 necessari per induïr la mort cel.lular programada en el timus, i probablement també en altres òrgans.


He trobat aquest video que va sobre la Apoptosi:

http://www.youtube.com/watch?v=9KTDz-ZisZ0
Salut! fins dema!

ADA;)

18/10/10 10:14 p. m.
Laura Menjibar ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Laura Menjibar ha dit...

FASE G0
En alguns casos , a partir de la fase M la cèl·lula pot entrar en una fase G0 durant la qual experimenta tota una sèrie de transformacions que porten a la diferenciació cel·lular , de manera que la cèl·lula s'especialitza i únicament utilitza una part del seu genoma. En algunes cèl·lules molt especialitzades la diferenciació cel·lular no permet que es tornin a dividir; en altres cèl·lules poden passar de G0 a G1 i dividir-se en ser correctament estimulades.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Cicle_cel%C2%B7lular#Fase_G0

24/10/10 8:26 p. m.
Laura Menjibar ha dit...

L'apoptosi és una forma de mort cel·lular programada en els organismes pluricel·lulars. És un dels tipus principals de mort cel·lular programada (MCP), i inclou una sèrie d'esdeveniments bioquímics que porten a una morfologia cel·lular característica i a la mor

24/10/10 8:27 p. m.
Laura Menjibar ha dit...

Relació entre el càncer i el cicle cel·lular

Se cree que muchos tumores son el resultado de una multitud de pasos, de los que una alteración mutagénica no reparada del ADN podría ser el primer paso. Las alteraciones resultantes hacen que las células inicien un proceso de proliferación descontrolada e invadan tejidos normales. El desarrollo de un tumor maligno requiere de muchas transformaciones genéticas. La alteración genética progresa, reduciendo cada vez más la capacidad de respuesta de las células al mecanismo normal regulador del ciclo.[8]

Los genes que participan de la carcinogénesis resultan de la transformación de los genes normalmente implicados en el control del ciclo celular, la reparación de daños en el ADN y la adherencia entre células vecinas. Para que la célula se transforme en neoplásica se requieren, al menos, 2 mutaciones: una en un gen supresor de tumores y otra en un protooncogén, que dé lugar, entonces, a un oncogén.

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular

24/10/10 8:30 p. m.