Amics Ciències Naturals

Amics Matemàtiques

Any darwin 2009

A. I. de la Química 2011

T3 GENÈTICA I HERÈNCIA

09 de gener 2010


Gregor Mendel
(1822-1884) és considerat el pare de la genètica moderna. A partir dels seus coneixements va desenvolupar una teoria sobre l'herència molt abans que es descobrissin els cromosomes i se'n comprengués el comportament.


Mendel va viure una infantesa humil en un poblet de l'actual República Txeca. Als 21 anys va ingressar en un monestir agustí a la ciutat de Bro. Els seus estudis en Biologia i Matemàtiques tingueren posteriorment una enorme repercussió en els seus experiments sobre com es transmetien els caràcters heretables.

La base dels seus experiments es fonamentaren en l'estudi de la planta del pèsol (Pisum sativum). Va analitzar caràcters com el color i la textura de la llavor, la longitud de la tija, la posició de les flors, etc.

La publicació dels seus treballs no va tenir massa repercussió científica donat que en aquella època no es tenia coneixements sobre la naturalesa de l'ADN ni dels gens. Més tard es reconeixeria la transcendència de la seva recerca en el camp de la genètica.

Els objectius d'aquesta unitat són...
  • Estudiar i comprendre el mètode científic utilitzat per Mendel
  • Aprendre el significat de la terminologia genètica
  • Diferenciar entre herència dominant, herència intermèdia i codominància
  • Comprendre de quina manera s'hereten alguns caràcters humans
  • Estudiar l'herència d'algunes malalties lligades al sexe en les persones
  • Resoldre problemes de genètica
  • Realitzar una investigació similar a la que va fer Mendel
A continuació us deixo unes presentacions que tracten conceptes que anirem treballant al llarg del tema.